อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำของกรมการข้าว


    อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำของกรมการข้าว

   

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับ โดยมี นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนฤมล มาพริก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานรับมอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตร จากนายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด  ณ กรมการข้าว เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำของกรมการข้าว