ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว

    นางวรรณลภัทร  จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กำหนดการลงบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564  ณ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  ภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมเปนสักขพยานในการลงนาม พร้อมทั้งชี้แจงการจัดทำเอกสารบันทึกบัญชีของโครงการฯ