ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นำทีมตรวจสอบสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) และสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา


    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นำทีมตรวจสอบสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) และสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

    นางวรรณลภัทร  จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วย นายปรัชญ์  พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษรปฏิบัติการ และนายรพิทิวัฒน์  เจริญนิตินนท์ นิติกรปฏิบัติการ กองตรวจรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ร่วมออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) และสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564