งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564
  •   2021-06-23 10:49:12    13     0

ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เดือน ตุลาคม 2563

เดือน พฤศจิกายน 2563

เดือน ธันวาคม 2563

เดือน มกราคม 2564

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เดือน มีนาคม 2564

เดือน เมษายน 2564

เดือน พฤษภาคม 2564

เดือน มิถุนายน 2564

เดือน กรกฎาคม 2564

เดือน สิงหาคม 2564

เดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบงบ เดือน ก.ย.64