กิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมโครงการฯ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมโครงการฯ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-11-22 14:24:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวแบบเกษตรแม่นยำ รุ่นที่ 2

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวแบบเกษตรแม่นยำ รุ่นที่ 2

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-11-18 16:40:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-11-17 16:03:10

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-11-17 15:06:17

อ่านต่อ...
Sample project image

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และองค์ความรู้เรื่องข้าวสู่เกษตรกร "ตามรอยศาสตร์พระราชา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ"

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และองค์ความรู้เรื่องข้าวสู่เกษตรกร "ตามรอยศาสตร์พระราชา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-11-17 13:01:26

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวแบบเกษตรแม่นยำ

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวแบบเกษตรแม่นยำ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-11-14 15:15:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-26 16:30:18

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันในหลายภาคส่วนในการจัดทำพื้นที่ต้นแบบโดยเริ่มที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขับเคลื่อน BCG Model

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันในหลายภาคส่วนในการจัดทำพื้นที่ต้นแบบโดยเริ่มที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขับเคลื่อน BCG Model

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-26 15:46:24

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวเชิงเทรา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง