กิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก

และร่วมรับฟังการประเมินศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-07 13:23:26

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-01-26 14:35:03

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันพ่อขุนรามคำแหง

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันพ่อขุนรามคำแหง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-01-17 15:04:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2565

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-12-23 15:21:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-12-21 16:26:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และทีมงาน Rice Tech RD ร่วมกันทำ Workshop ฐานข้อมูลแชทบอท

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และทีมงาน Rice Tech RD ร่วมกันทำ Workshop ฐานข้อมูลแชทบอท

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-12-20 15:46:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ แก่ เกษตรกรผู้นำ

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ แก่ เกษตรกรผู้นำ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-12-14 14:13:23

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดงานกิจกรรมงานประเพณีทำบุญพระแม่ธรณีบีบมวยผม พระแม่โพสพ สืบสานประเพณีทำขวัญข้าวและงานประจำปีของดีอำเภอคลองเขื่อน ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดงานกิจกรรมงานประเพณีทำบุญพระแม่ธรณีบีบมวยผม พระแม่โพสพ สืบสานประเพณีทำขวัญข้าวและงานประจำปีของดีอำเภอคลองเขื่อน ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-12-14 11:10:41

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวเชิงเทรา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง