กิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเกาตรแม่นยำ

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเกาตรแม่นยำ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-12-08 16:31:13

อ่านต่อ...
Sample project image

นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กรมการข้าว ร่วมรับเสด็จและถวายรายงาน เกี่ยวกับการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรเพื่อการหว่านพืชบำรุงดินหลังการปลูกข้าว

นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กรมการข้าว ร่วมรับเสด็จและถวายรายงาน เกี่ยวกับการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรเพื่อการหว่านพืชบำรุงดินหลังการปลูกข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-11-12 15:03:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-10-28 15:23:01

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-10-21 11:39:41

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำของกรมการข้าว

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำของกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-07-16 14:21:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมรับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าว

ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมรับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-07-15 13:52:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-07-14 14:43:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นำทีมตรวจสอบสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) และสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นำทีมตรวจสอบสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) และสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าว) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-07-14 14:14:15

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวเชิงเทรา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง