กิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเรื่อง “การปรับพื่นที่ด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling)

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเรื่อง “การปรับพื่นที่ด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-12-23 16:50:44

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับพื่นที่ด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling)

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับพื่นที่ด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-12-23 15:29:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเกาตรแม่นยำ รุ่น 2

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเกาตรแม่นยำ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-12-17 13:24:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเกาตรแม่นยำ

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเกาตรแม่นยำ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-12-08 16:31:13

อ่านต่อ...
Sample project image

นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กรมการข้าว ร่วมรับเสด็จและถวายรายงาน เกี่ยวกับการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรเพื่อการหว่านพืชบำรุงดินหลังการปลูกข้าว

นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กรมการข้าว ร่วมรับเสด็จและถวายรายงาน เกี่ยวกับการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรเพื่อการหว่านพืชบำรุงดินหลังการปลูกข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-11-12 15:03:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-10-28 15:23:01

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-10-21 11:39:41

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำของกรมการข้าว

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำของกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2021-07-16 14:21:57

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวเชิงเทรา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง