กิจกรรมประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-26 16:30:18

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันในหลายภาคส่วนในการจัดทำพื้นที่ต้นแบบโดยเริ่มที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขับเคลื่อน BCG Model

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันในหลายภาคส่วนในการจัดทำพื้นที่ต้นแบบโดยเริ่มที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขับเคลื่อน BCG Model

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-26 15:46:24

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-17 09:32:46

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-15 15:15:53

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-15 15:04:59

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานและร่วมงาน "ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานและร่วมงาน "ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-10 14:58:37

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-10 14:24:52

อ่านต่อ...

รองอธิบดีกรมการข้าว ติดตามงานนโยบายเขตพื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองอธิบดีกรมการข้าว ติดตามงานนโยบายเขตพื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-08-10 14:07:12

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-07-27 11:53:45

อ่านต่อ...

ประชุมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดฉะเชิงเทราด้านข้าว

ประชุมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดฉะเชิงเทราด้านข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-06-16 15:49:07

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตข้าว

ศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-06-16 11:43:47

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้สยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้สยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2022-06-09 16:26:22

อ่านต่อ...