ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณืต่อพวง
  •   2021-11-08 16:49:14    125     4

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes