ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

    วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายอำพล กิมิเส เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้ทำเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา