ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรม " ระบบเซนเชอร์วัดระดับน้ำในแปลงนาเพื่อการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแท้ง (AWD)"


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรม " ระบบเซนเชอร์วัดระดับน้ำในแปลงนาเพื่อการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแท้ง (AWD)"

   

นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนฤมล มาพริก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้จัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรม " ระบบเซนเชอร์วัดระดับน้ำในแปลงนาเพื่อการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแท้ง (AWD)"ด้านการสนับสนุน "Net zero Emission" เป็นระบบเซ็นเชอร์วัดระดับน้ำในแปลงนามีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น Line ลดการใช้น้ำในการผลิตข้าว และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในงาน "มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)" โดยจัดภายใต้แนวคิด " Joumey to Impact : เส้นทางจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมชองประเทศ" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1- 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร