ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2

         วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายปรีชา ขำคำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานและจัดบูธนิทรรศการคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมอำเภอคลองเชื่อน ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานในพิธีฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน และประชาชน เข้าร่วมงานประมาณ 300 ราย