ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะผู้ทำงานด้านวิชาการเกษตรจากสาธารณรัฐเกาหลี


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะผู้ทำงานด้านวิชาการเกษตรจากสาธารณรัฐเกาหลี

    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  นางสาว ณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะผู้ทำงานด้านวิชาการเกษตรจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 21 คน ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร