ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566"


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566"

    วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาววันรียา บุญสัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566"ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก