ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

   

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา