ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาชลประทาน ที่ประสบปัญหา เรื่องต้นทุนการผลิต


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาชลประทาน ที่ประสบปัญหา เรื่องต้นทุนการผลิต

   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาววันรียา บุญสัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายนพดาราฟักประเสริฐ นักวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาชลประทาน ที่ประสบปัญหา เรื่องต้นทุนการผลิตและขอคำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา