ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก ขนาด 2.5 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-01-13 11:19:34    52     4

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก ขนาด 2.5 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes