กิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-03-27 10:48:29

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-23 16:36:21

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะผู้ทำงานด้านวิชาการเกษตรจากสาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะผู้ทำงานด้านวิชาการเกษตรจากสาธารณรัฐเกาหลี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-23 16:24:02

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-23 16:03:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566"

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-23 15:37:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-23 15:27:29

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-23 15:22:26

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาชลประทาน ที่ประสบปัญหา เรื่องต้นทุนการผลิต

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาชลประทาน ที่ประสบปัญหา เรื่องต้นทุนการผลิต

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-02-23 15:06:00

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวเชิงเทรา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง