โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 

 6421655

  
 
ชื่อ :   นางวรรณพรรณ  จันลาภา
ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 1934 0043

 20151104 112121

  
ชื่อ : นายนพดล ประยูรสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3305 0419 ,08 4359 0555

 1225

 
ชื่อ :   นายมานิกา  น้อยเอี่ยม
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 09 5159 5314

20151104 112207

  
ชื่อ :  นายปรัชญ์  พยัคฆเพศ
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 09 4498 5498

S 11771936 

 

ชื่อ :  นายพีรวัส  ธรรมิรัตนเกษม
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 7982 4415

 nalinpron

 

ชื่อ :  นางสาวนลินพร  ยิ้มน้อย
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 1753 1759

 wanreya

 

ชื่อ : นางสาววันรียา บุญสัน
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3305 0419

 

 

 

 

 
ชื่อ :  นางสาวนฤมล  มาพริก
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 
 

 

20151104 112243

 
 
ชื่อ :นายอำพลกิมิเส
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :0 3305 0419 , 08 2450 5496

 lawan.1

 

ชื่อ :  นางสาวลาวัลย์  มัดลัง
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 

 Staffing 10012562

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima