โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 

 opas

 

ชื่อ :   นายโอภาส  วรวาท
ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 1934 0043

20151104 112243

 

 
ชื่อ :   นายอำพล  กิมิเส
ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 2450 5496

20151104 112121

 

 
ชื่อ :   นายนพดล  ประยูรสุข
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 4359 0555

 1225

 

 
ชื่อ :   นายมานิกา  น้อยเอี่ยม
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 09 5159 5314

20151104 112207

 

  
ชื่อ :  นายปรัชญ์  พยัคฆเพศ
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 09 4498 5498

S 11771936 

 

ชื่อ :  นายพีรวัส  ธรรมิรัตนเกษม
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 7982 4415

 nalinpron

 

ชื่อ :  นางสาวนลินพร  ยิ้มน้อย
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 1753 1759

 paramaporn

 

 
ชื่อ :  นางสาวปรมาภรณ์  เนตรสว่าง
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 

 wanreya

 

 
ชื่อ :  นางสาววันรียา  บุญสัน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 

 lawan.1

 

ชื่อ :  นางสาวลาวัลย์  มัดลัง
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 

 Staffing 10012562

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima