ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา คลิ๊กอ่านรายละเอียด