ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงปฏิบัติงาน ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงปฏิบัติงาน ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

- เอกสารประกวดราคา