ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ

new ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ รายละเอียด