ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กรายละเอียด