ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพคงเหลือ ปี 2557

w06.icon new ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพคงเหลือ ปี 2557 ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. รายละเอียดคลิ๊ก