ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 ราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 ราย อ่านรายละเอียดReader icon

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima