ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และตรวจตัดข้าวเรื้อ(พันธุ์ปน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และตรวจตัดข้าวเรื้อ(พันธุ์ปน)  อ่านรายละเอียดReader icon

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima