ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  อ่านรายละเอียดReader icon

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima