ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57  อ่านรายละเอียดReader icon

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima