ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ (1 หลัง) 

- ตาราง ปปช.01

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima