ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ การศึกษาภาวะเศรฐกิจสังคมสภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิธีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว  อ่านรายละเอียดReader icon

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima