ขอบเขตของงานTOR จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานรักษาความปลอดภัย

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 ราย ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราอ่านรายละเอียด