ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว (น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดการประเมินผลรอบสุดท้ายในการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

04082563

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว (น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดการประเมินผลรอบสุดท้ายในการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขาวดอกมะลิ 105

 

 

 

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima