ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรามอบหมายให้นายพีระวัฒน์ทำวิรัตนเกษมนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 รายณบริเวณที่

 

23072563

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายพีระวัส ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 ราย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแปลงยาวและหอประชุมอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima