Display # 
Title Author Hits
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 11 สิ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 46
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว (น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดการประเมินผลรอบสุดท้ายในการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 53
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายอำพล กิมิเส เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายภาคภูมิ เอกเอี่ยม และนายวัชร์สัน บุญมณีสิรีกุล เข้าร่วมพิธีตักบาตร ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กรกฎาค Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 57
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรานำข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายสักการะและทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 56
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรามอบหมายให้นายพีระวัฒน์ทำวิรัตนเกษมนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 รายณบริเวณที่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 52
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราร่วมงานกึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชาวนาไทยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลสำเร็จงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีค Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 49
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมงานรับมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวจากกรมชลฯ ช่วยลดโลกร้อนและการใช้น้ำ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 72
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินให้คะแนนประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมขาวดอกมะลิ 105 Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 57
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเข้า ร่วมทำกิจกรรม 5ส big cleaning day ณ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 49
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราและทีมงานบริษัทฟาร์มแชนแนลลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ตำบลศาลาแดงเพื่อถ่ายทำรายการคนไทยหัวใจเกษตรทางช่อง 9 Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 48

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima