พิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พร้อมทั้งอัญเชิญพระชัยมงคลฯ

 

     วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เวลา 07.09 น.  นายโอภาส  วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พร้อมทั้งอัญเชิญพระชัยมงคล ปู่เศรษฐี ย่าเศรษฐี ตามั้ง ยายมี ประดิษฐาน ณ ศาล

     เพื่อความเป็นศิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

 

221161 0040 221161 0044

221161 00688  221161 00899

221161 0121

 221161 0101

 

221161 0129