ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

 

S 20004872

S 20004871

S 20004873