พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม โดย นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการวิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 

ccs11082559 001 1024x683