เนื้อหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา   2021-10-28 16:06:44    211     15