ccs01

 

               

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาทดลอง  

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more