welcome

10 1

ccs555

report2930   2931  2928

 

               

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขาวดอกมะลิ 105

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว (น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดการประเมินผลรอบสุดท้ายในการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขาวดอกมะลิ 105

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายอำพล  กิมิเส เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายภาคภูมิ  เอกเอี่ยม และนายวัชร์สัน  บุญมณีสิรีกุล เข้าร่วมพิธีตักบาตร ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ มลฑลพิธีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายสักการะ และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมขาวดอกมะลิ 105

Read more

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายพีระวัส ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 ราย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแปลงยาวและหอประชุมอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมงาน "กึ่งศตวรรษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนาไทย" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลสำเร็จงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีครบรอบ 50 ปี ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวจากกรมชลฯ ช่วยลดโลกร้อนและการใช้น้ำ

Read more

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินให้คะแนนประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมขาวดอกมะลิ 105  

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเข้า ร่วมทำกิจกรรม 5ส big cleaning day ณ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

Read more

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราและทีมงานบริษัทฟาร์มแชนแนลลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ตำบลศาลาแดงเพื่อถ่ายทำรายการคนไทยหัวใจเกษตรทางช่อง 9

Read more

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่ ปักดำนาข้าว แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ภายในพระราชวังดุสิต

Read more

"ไอศกรีมน้ำนมข้าวยาคูล" ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในนิเวศน์นาน้ำลึก

Read more

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดเตรียมสถานที่ในเเปลงนาส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

Read more

  นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต "แตนเบียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

  ศูนย่วิจัยข้าวฉะเชิงเทราได้รับเกียรติจากกรมการข้าว ให้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง รื้อถอนพระเมรุมาศเเละอาคารประกอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาทดลอง  

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima