ccs555

 

               

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดเตรียมสถานที่ในเเปลงนาส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

Read more

  นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต "แตนเบียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

  ศูนย่วิจัยข้าวฉะเชิงเทราได้รับเกียรติจากกรมการข้าว ให้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง รื้อถอนพระเมรุมาศเเละอาคารประกอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาทดลอง  

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more